Számhordozás menete:

Az új szolgáltatónál a telefonszolgáltatási szerződés megkötésekor az átvevő (új) szolgáltató és az előfizető megállapodnak a számhordozás időpontjáról (számátadási időablak), amely legkorábban a szerződéskötést követő második munkanapon lehetséges, amennyiben az igény munkanapokon 16 óráig bejelentésre került.

Számhordozás esetén az Előfizető kijelenti, hogy az átadó telefonszolgáltatónál lejárt számla-, illetve egyéb tartozása nincs, és hűségnyilatkozattal sem rendelkezik, vagy pedig vállalja, hogy korábbi szolgáltatója a hűségidőre vonatkozó kötbért kiszámlázza. Számhordozás csak megegyező néven és címen szereplő szerződések között, az azon megjelölt telefonszámokra lehetséges.

Sikeres számhordozás esetén az előre megállapított napon, este 20 és 24 óra között, az összes szolgáltató elvégzi a hálózatában a szükséges műszaki beállításokat. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás szünetelhet a hordozásra kerülő számokon.

Számhordozás esetén, kérjük, a telefonszolgáltatásra vonatkozó szerződését ne mondja fel jelenlegi szolgáltatójánál! 
Új telefonszolgáltatója intézi azt.